Løpsregler

INfo

Løpsregler for Høyjord Rundt og Rundt:

Ved påmelding bekrefter jeg at jeg deltar på eget ansvar og risiko, og jeg er kjent med at arrangøren fraskriver seg alt økonomisk ansvar hvis jeg skader meg, utsettes for sykdom eller annet i forbindelse med arrangementet.

Regler

Ved påmelding og deltagelse i arrangementet plikter jeg å:

Z

Holde meg løpende oppdatert om informasjonen på løpets hjemmeside, facebook og epost.

Z

Skader kan skje og det er en ganske teknisk løype så alle plikter å hjelpe en annen deltager i nød og melde fra til arrangør så raskt som mulig hvis noe skjer – 93091533(Heidi Svartangen)

Z

Alle må ha med seg tlf og lader slik at du har batteri til hele løpet. Lader kan ligge i start/målområdet. Tlf nr til Løpsleder skal legges inn på tlf slik at det er lett tilgjengelig ved nødstilfeller. Heidi – 93091533

Z

Du plikter å ta med, og benytte, obligatorisk utstyr i henhold til utstyrsliste på arrangørens hjemmeside.

Z

Ta hensyn til miljø og omgivelser, og ikke kaste søppel i naturen. Det er null toleranse for søppelkasting i løypa – forsøpling medfører diskvalifikasjon.

Z

Alle må følge arrangørens regler.

Regler

Ved påmelding samtykker jeg i at:

Z

Informasjon om navn, klubbtilhørighet og nasjonalitet kan publiseres på sosiale medier – og resultatlister.

Z

Arrangøren kan publisere bilder av deg fra løpet på arrangørens facebookside, instagram og nettside. Vi vil jo gjerne skryte av hvor fantastiske dere er 

Z

Kom veldig gjerne tilbakemeldinger på hva som kunne vært bedre – send gjerne din mening til oss – info@hoyjordrundtogrundt.no

Z

Det er ikke lov å motta hjelp fra andre enn arrangøren ute i løypa. I start/målområdet har man lov til å ha familie og venner som heier og hjelper deg mellom rundene. Du disponerer selv tiden din gjennom løpet. Du kan ta så lange pauser du vil mellom hver runde hvis du vil, men forhold deg til tidsfristene. de finner du under praktisk info.

Z

Vi forbeholder oss retten til endringer

Z

Påmeldingen er bindende, og at startavgift ikke refunderes hvis du er hindret fra å delta.

Z

Det kan hende vi må gjøre endringer både på regler og betingelser og disse vil tre i kraft umiddelbart etter vi publiserer de på hjemmeisden. Så følg med.

Z

Om du gjør ditt beste i løypa så skal vi gjøre vårt beste på matstasjoner for at du skal ha en helt fantastisk opplevelse gjennom hele løpet. Er det noe du har tenkt at det burde alle løp ha så send meg en liten mail på det. Jeg vil gjerne få til et arrangement som alle føler var topp, så mottar tips med stor iver og glede – info@hoyjordrundtogrundt.no

Z

Veiene blir ikke stengt under løpet, deltaker plikter seg til å se seg godt for ved krysninger og følge trafikkreglene

Det er dessverre ikke lov å ha med hund eller andre dyr i 11.5, 23, 57 eller 80km løypa. Løypa er heller ikke egnet for å ha med barn under 12 år eller barnevogn. I mosjonsløpet er det lov med hund i kort bånd. Flexi bånd er ikke tillatt.
Join

Meld deg på!

Klikk på linken under så kommer du til påmelding for løpet.